Tiedotteet jonnejaminne.fi

Ukrainan passilla ilmainen matkustus jatkuu

Kotkan seudun paikallisliikenteessä, eli Kotka-Hamina-Pyhtää -alueen sisäisessä Waltti-liikenteessä voi matkustaa ilmaisesti Ukrainan passilla 30.9.2022 asti.

Myös poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämällä passin haltuunottotodistuksella pääsee matkustamaan. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta.

Passi tai todistus näytetään kuljettajalle kyytiin noustaessa.

Toimella Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki ja Pyhtään kunta haluavat osoittaa tukea ukrainalaisille, jotka joutuvat sodan vuoksi jättämään kotinsa.

Lisäys 8.8.2022: 10.8.2022 lähtien ukrainalaiset alle 17 -vuotiaat voivat matkustaa ilmaiseksi Kotkan seudun paikallisliikenteessä passin lisäksi myös vastaanottokeskuksen asiakaskortilla. Kortissa näkyy syntymäaika, kansalaisuus sekä valokuva.

Проїзд у громадському транспорті за українським паспортом

За чинним українським паспортом надається безкоштовний проїзд на громадському транспорті на території міст Котка, Хаміна, Пюхтяа і між ними до 30 вересня 2022 року.

Також для безкоштовного проїзду приймаються документи, видані поліцією, прикордонною або міграційною службами. В документі повинна бути печатка офіційного органу, що його видав, та фото копії паспорта.

Паспорт або інший документ потрібно пред’явити водієві автобуса при посадці.

Цією дію міста Котка, Хаміна і Пюхтяа хочуть надати підтримку українцям, які залишили свої домівки внаслідок війни.

Доповнення 8.8.: З 10.8.2022 українці до 17 років можуть безкоштовно їздити у місцевому транспорті в районі м. Котка, не лише за паспортом, а й за картою клієнта центру біженців з фотографією, на якій вказано дату народження та громадянство.

Проезд в общественном транспорте по украинскому паспорту

По действующему украинскому паспорту предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте на территории городов Котка, Хамина, Пюхтяя и между ними до 30.09.2022 года.

Также для бесплатного проезда принимаются документы выданные полицией, пограничной или иммиграционной службой. В документе должна быть печать выдавшего его официального органа и фото копии паспорта. 

Паспорт или другой документ нужно предъявить водителю автобуса при посадке.

Этим действием города Котка, Хамина и Пюхтяа хотят оказать поддержку украинцам, покинувших свои дома в результате войны.

Дополнение 8.8.: с 10.8.2022 украинцы до 17 лет могут бесплатно ездить в местном транспорте в районе г. Котка, не только с паспортом, но и по карте клиента центра беженцев с фотографией, на которой указаны дата рождения и гражданство.

Comments are closed.